Orman Talanına Karşı Basın Açıklaması

Yaklaşık bir ay önce Sultanbeyli Başaran mahallesinde Aydos ormanı içerisinde ne yapılacağına dair hiçbir bilgi paylaşılmadan bir inşaat çalışması başlatılmıştır. Bu inşaat çalışması konusunda muhtarlık ve çeşitli kurumlardan bilgi alınmaya çalışılmış ancak kimse kesin bir bilgiye sahip olmadığını dile getirmiştir. İmam Hatip Ortaokulu, özel üniversite ve hastane gibi çeşitli söylentiler mahalleli arasında konuşulmaya başlanmış ve bir süre sonra bu konu mahalle gündemine oturmuştur. İnşaatın başlamasından 3 hafta sonra üzerinde sadece “ortaöğrenim inşaat alanı” yazısı olan bir tabela asılmıştır. Tabelada ne yüklenici firma adı, ne kimin yaptırdığı nede işin süresi gibi bilgilerin yer almaması mahallelide haklı olarak rant kuşkularını güçlendirmiştir. Mahallede yapılan çeşitli toplantılarda ( 10 Eylül Barış Mitingi öncesi toplantılar ve 17 Eylül Eğiti mitingi öncesi toplantılar) bu konu da gündeme alınmıştır. 17 Eylül Mitinginden birkaç gün önce CHP bu konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını Mayısta Yaşam dahil çeşitli kurumlara iletmiştir.
17 Eylül Pazar günü saat 12 ‘de inşaat alanı önünde toplanılmaya başlanmış ve Mayısta Yaşam Sultanbeyli şubesi de basın açıklamasına katılmıştır. Yaklaşık 20 kişi ile katıldığımız basın açıklamasında “”AKP Elini Ormanlardan Çek”, “Doğayı Talan Ettirmeyeceğiz”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” ve “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam “ sloganlarını attık.
Mayısta Yaşamdan Komünistler