Okmeydanı Demokrasi Platformu Nasıl Tekrar Bir Araya Geldi?

Uzun yıllardır mahallede çalışma yürüten çeşitli siyasetler, Okmeydanı Demokrasi Platformu adı altında birlikte çalışmalar yapmakta. Bu platform en son geçtiğimiz ekim ayında, mahallede gitgide ağırlaşan bir sorun olan; uyuşturucuya karşı bir eylem gerçekleştirmişti. Bu eylemin güçlü bir şekilde geçmesine rağmen aradan geçen bir yıla yakın sürede siyasetler birlikte herhangi bir iş kotaramadılar. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz yoğun siyasal gündemde, Okmeydanı’nda kitlesel eylemler ya da halk toplantıları gerçekleşmedi.
Bu durum en çok 16 Nisan referandumundaki hilenin ardından, İstanbul’un merkezlerinde eylemler olurken Okmeydanı sokaklarının sessizliği ile göze battı. Biz de bu durumun kendi açımızdan eksik ve yanlış olduğu değerlendirmesini yaparak mahallede daha önce birlikte iş yapılmış tüm siyasetlere (HDP, Halkevleri, SODAP, ÖDP, HTKP, DHF), Demokrasi Platformu olarak tekrar bir araya gelmek üzere çağrıda bulun-duk. İlk toplantı KöZ, ÖDP, SODAP ve HDP’nin katılımıyla gerçekleşti. Diğer kurumlar da katılacaklarını söylemişlerdi ancak çeşitli sebeplerle katılmadılar. Dolayısıyla Demokrasi Platformu toplantısı ertelendi. Yine de biz, mevcut kurumlara yaklaşan 1 Mayıs’ta mahallede beraber bir iş yapılmasını önerdik. Örneğin 1 Mayıs’tan önceki gün davullu zurnalı bir çağrı organize edilebileceğini söyledik. Ancak bizim dışımızdaki kurumlar, 1 Mayıs için merkezi çalışmalarının olduğu için zaman ayıramayacaklarını belirttiler. Sonrasında bütün kurumların katılabileceği bir tarih belir-lenildi.
İkinci toplantıdaysa ÖDP dışında çağrı yapılan tüm kurumlar mevcuttu. ÖDP, kendi katılımıyla belirlenen toplantıya gelmediği gibi sebep de belirtmedi. Toplantıda ilk olarak SODAP; önceki çalışmalar değerlendirilmeden, eleştiriler yapılmadan, yeni bir sürece başlamanın doğru olmadığını belirtti. Haziran Hareketi’ni referandum çalışmaları sırasında Okmeydanı Halk Meclisi’nin pankartını indirmesiyle, DHF’yi de uyuşturucu eyleminde eylem komitesiyle çelişecek bir şekilde hareket etmesiyle eleştirdi. İki kurum da eleştirileri kabul etti. Bunun ardından Demokrasi Platformu olarak yakın dönemde ne hedeflenebileceği konuşuldu. DHF ve Halkevleri bir Halk Meclisi oluşturmayı önerdiler. Biz de bunun genel olarak iyi bir fikir olduğunu ve mahalenin mevcut durumunda öncelikle bir toparlanmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledik. Bu yüzden de halk toplantısı benzeri bir etkinliğin bu doğrultuda iyi bir ilk adım olacağını belirttik. Tartışmanın ardından referandum sonrası AKP’ye karşı mücadelenin konuşulacağı bir panel ve ardından bir konser düzenleme kararı alındı.
Sonraki toplantılar, etkinliğin düzenlenmesi hakkındaydı. (ÖDP ve HTKP bu toplantılarda yer almadı. Mahalledeki siyasi faaliyetlerini Haziran çatısı altında sürdüreceklerini, dolayısıyla başka bir platforma ihtiyaç duymadıklarını aktardılar.) Ancak etkinliğin gerçekleşmesi için teknik koşullar (sanatçı, yer, konuşmacı) yaratılamadı. Dolayısıyla etkinlik yapılamadı. Bunun üzerine son toplantıda, güçlü bir 2 Temmuz eylemi örgü-tleme kararı alındı ve bu doğrultuda çalışmalara başlandı.

Okmeydanı’ndan Komünistler