1 Mayıs Mahallesi’nde Sivas Katliamı Unutulmadı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin çağrısıyla 1 Mayıs Mahallesi’nde 2 Temmuz Anması için bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıya HDP, ESP, DHF, PSAKD ve KÖZ katıldı.
Bu toplantıda PSAKD adına konuşan arkadaş 2 Temmuz Sivas Katliamı’nın yıl dönümünde mahallede bir anma yapmak istediklerini, bu anmayı da ortak örgütlemek istediklerini ifade ettiler. Anma’nın PSAKD flamaları, ortak pankart ve ortak sloganlarla yapılması istendi. Mahallenin son durağından başlayarak cemevinin bahçesinde bitecek bir yürüyüş ve ardından da burada yapılacak bir anma etkinliği PSAKD tarafından planlanmıştı. Bu planı aktaran temsilci mahallemizdeki siyasi kurumların da bu anma etkinliğinin içerisinde bulunmalarını istedi. Toplantıda biz de anmayı, geçtiğimiz senelerde ortak bir şekilde örgütlediğimiz gibi yine birlikte örgütlenmenin yerinde olacağını ifade ettik. Lakin bu anmada, Sivas Katliamı gündemini bugünkü var olan siyasal gündemle de ilişkilendirerek ele almak gerektiğinin altını çizdik. Bugün cezaevlerine atılmış olan HDP’li vekiller, KHK’ler ile işlerinden atılanlar, açlık grevindeki Nuriye ve Semih gibi güncel durumları işleyeceğimiz bir anma olması gerektiğini savunduk. HDP’li vekillerin özgürlüğü için mücadele etmeden, Sivas’ın hesabının sorulamayacağını ısrarla savunduk ve yakalanması gereken halkanın tam da burası olduğunu belirttik. Bizim bu görüşümüze karşı HDP temsilcileri ve PSAKD temsilcileri karşı çıkarak; Sivas gündemli bir yürüyüşte bunların yerinde olmayacağını, içeriği gölgeleyebileceğini ve gelebilecek olan kitlenin hassasiyetlerini dikkate almak gerektiğini ifade ettiler. ESP temsilcisinin bizi desteklemesiyle birlikte, genel bir söylem olarak tutuklu vekillere özgürlük yazan imzasız kimi dövizler hazırlamayı kabul ettiler.
Mahallede yapılan genel bir duyurunun ardından 30 Haziran Cuma akşamı 1 Mayıs Mahallesi son durak mevkiinde buluşularak yürüyüşe geçildi. Yaklaşık yüz kişinin katıldığı yürüyüşte, PSAKD’nin hazırladığı lakin içerisinde vekillerle ilgili hiçbir ifadenin olmadığı imzasız dövizler ve PSAKD flamaları taşındı. Yürüyüş boyunca sık sık “Sivas’ın Işığı Sönmeyecek”, “Sivas’ı Unutma Unutturma”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” gibi sloganlar atıldı. Cemevinin bahçesinde sonlandırılan yürüyüşün ardından burada gerçekleştirilecek olan anma programına geçildi. PSAKD’nin kendi semah ekibinin ve müzik grubunun sahne almasının ardından 2 Temmuz’a ilişkin PSAKD adına bir konuşma gerçekleştirildi. Biz de KÖZ olarak sahneden okunmak üzere mesaj yolladık. Yolladığımız mesajda şunları ifade ettik;
“Bundan 24 yıl önce Sivas’ta yakan zihniyet, bugün kendisini AKP iktidarıyla sürdürmektedir. Roboski’den Suruç’a, Soma’dan Ankara’ya katliamların sorumlusu yine AKP iktidarıdır. Bu katliamların mimarı bugün de gazetecileri, akademisyenleri tutuklamakta, HDP’li vekilleri ceza evlerine atmaktadır. Bu yüzden Sivas’ın hesabını sormak en başta HDP’li vekillere sahip çıkmaktan, KHK’lerle işlerinden atılanlarla omuz omuza durmaktan geçer. KÖZ’ün arkasında duran komünistler olarak; Gezi Ayaklanması’nın yolunda eylemli mücadeleyi yükseltmenin çağrısını yapıyoruz.
HDP’li Vekillere Özgürlük!
Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”
Okunan diğer mesajların ve konuşmaların ardından anma programı bitirildi.
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler