ÖDP İle Birleşik Mücadele İmkanları Üzerine Bir Sohbet

Okmeydanı Demokrasi Platformu’na ÖDP’nin katılmaması üzerine, sebebini öğrenmek ve tartışmak üzere Okmeydanı ÖDP’ye bir ziyarette bulunduk. Burada ÖDP’den arkadaşlarla konuştuk. Bu sohbette sarf edilen görüşlerin mahallemize özgü olmadığını, dolayısıyla gazetemize aktarmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Aşağıda önce ÖDP temsilcisi arkadaşların söylediklerini, sonra da bizim verdiğimiz cevapları özet olarak aktarıyoruz:

ÖDP: “Biz aslında referandum sürecinin başından beri bir platforma karşıyız. Mahalleye dair işler bir platform çatısı altında yapılabilir ancak her siyasi olayda birlikte iş yapmak zorundaymışız gibi bir algı oluşması yanlış. Örneğin referandumda herkesin kendi “Hayır” çalışmasını yürütmesinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde herkesin rahat bir şekilde sözünü söyleyebileceği bir ortam oluşmuyor, “benim hakkımda ne denir” kaygısı öne çıkıyor. Ayrıca zaten biz Haziran olarak siyasi konularda beraber iş yapmak için herkesi kendimize çağırıyoruz. Okmeydanı’nda böyle bir platform içinde yer almak bu çağrıyı zayıflatır. Üstüne üstlük Haziran çalışmalarımız zaten yeteri kadar yoğun, ortak faaliyetlere güç aktarmamız bu nedenle zor.

KöZ: Birlikte iş yapmayı kendi çalışmalarımızdan enerji çalmak olarak düşünmemeliyiz. Tersine bizim bir arada durmamız hem bize enerji veriyor, hem de kitleler üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Referandum çalışmasının bölünmesinin yarattığı eksikliği belki referandum sürecinden çok, sonrasındaki eylemlerde gördük. “Hayır” sürecinde bir arada duramamız sonrasına da yansıdı. Mahallede hiç eylem gerçekleşmedi. Halbuki referandum süreci bize çok büyük imkanlar sağlamıştı. Mahallede boykotçu neredeyse yoktu. Birlikte kitlesel çalışma örülebilecek, şoven etki bir nebze olsun kırılabilecekken bunlar yapılamamış oldu. Mahalle meselesi ve siyasi mesele diye ayırmak yanlış. Her meselenin siyasi bir ayağı, bütün siyasi gündemlerin de mahalleye dokunan bir yönü vardır. Devrimcilerin rolü bunları açığa çıkarmak olmalı. Ortak çalışma yapmak kendi görüşlerimizi aktarmaya engel değil. Platform ismine takılmak da çok doğru değil zira isim ne olursa olsun önemsenmesi gereken; AKP’ye karşı mücadelede birlikte hareket etmek, kitle seferberliğini beraber örmektir.

Okmeydanı’ndan Komünistler