Kadıköy’de Adalet Yürüyüşü Gündemi

Kadıköy’de Adalet Yüyüşü Gündemli Meclis Toplantısı

Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü medyada ve sol çevrede geniş yankı buldu. Referandum sürecinde kurulan, referandum sonrasında siyasi faaliyete devam eden Kadıköy Hayır Meclisi adalet yürüyüşünü gündeme alan bir meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 60’tan fazla kişi katıldı. Toplantı gündemi itibari ile ilgi çeken ve tartışmanın yoğun olduğu bir toplantı oldu.

Toplantı gündemleri adalet yürüyüşünün siyasi anlamı, yerellerde adalet nöbetleri başlatılıp başlatılamayacağı ve adalet yürüyüşüne, nöbetlerine katılımın propaganda serbestliği oldu.

Ortaya çıkan görüşler şu şekilde oldu:

  • CHP bugüne kadar yapılan hiçbir adaletsizliğe karşı koymadı. Bugün yaptığı ise samimi bir tavır değildir. Bu yüzden katılmanın anlamı yoktur.
  • CHP dün karşı gelmemiş olabilir lakin bugün yaptığını kullanmak önemlidir.
  • Sadece adalet demek uygun değildir. Kendi istediklerimizi yazabilmeliyiz.
  • Sadece adalet demek birleştiricidir. Başka bir slogan yazmaya gerek yoktur.
  • Adalet nöbetlerini yerellere yaymalıyız. Sadece Maçka’da olması doğru değildir.
  • Sadece Maçka’da olmak daha iyi olur Maçka’yı güçlü tutmalıyız.

Komünistler olarak biz de burada söz alıp şunları söyledik:

Adalet yürüyüşü ve nöbetlerini tartışırken ve dâhil olurken öncelikli olarak üstünden geçilmemesi gereken bu yürüyüş ve nöbetlerin neden ve nasıl başladığıdır. Bunu bilerek bir eyleme dâhil olmak her zaman elimizi güçlü kılacaktır. Kılıçdaroğlu neden dün değil de bugün adalet yürüyüşünü başlattı? Ve neden Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlattı. Şu açıktır ki CHP ve Kılıçdaroğlu kitlelerin sokağa inmesini istemiyor. Ve sokağa inenlerin de kendi kontrolü dışına çıkmasını istemiyor. Bugün kitlelerde biriken öfkeyi herkes gibi Kılıçdaroğlu da görüyor. Berberoğlu’nun tutuklanması CHP’nin kitlesinde ayrı bir öfke biriktirmiştir. Bu öfkenin ve aylardır Yüksel Caddesi’nde biriken öfkenin patlamasından korkan liberaller Ankara’dan İstanbul’a pasif bir yürüyüşe geçmişlerdir. Tıpkı Gandi’nin Hindistan’da kitle hareketini sönümlendirmek adına tuz yürüyüşüne başladığı gibi. Biz bunları bilerek bu yürüyüşe katılıp, CHP’nin söylemediklerini söyleyerek teşhir etmeliyiz. Gene asıl yapılması gereken ise bu eylemlerin İstanbul- Ankara hattı ile sınırlı kalmadan yerellere yayılmalı ve yerellerde adalet nöbetleri başlatılmalı, dedik. Buralarda ise tek başına adalet yazan söylemleri değil bütün sorunları ele alabilecek içerikleri işlemeliyiz. Ancak o zaman ezilenleri buluşturabilir ve mücadeleyi yükseltebiliriz.

Bu görüşlere yalnızca sonradan EHP’li olduklarını öğrendiklerimiz karşı çıktı. Israrla tek döviz ve sadece Maçka’da yapılan nöbet yeterlidir söylemlerini yinelediler.

Bu toplantıdan sonra Kadıköy Hayır Meclisi örgütlenme toplantısı aldı. Biz bu toplantıya katılmadık. Bu toplantıda meclis toplantısında konuşulanlar ve genel eğilimin kararı çıkmadı. Kadıköy’de nöbet organize edilememiş oldu.

İstanbul’dan Komünistler