Yaz Okulu Süresince Boğaziçi Üniversitesi

Yaz Okulu Boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nde Neler Yaptık?

Hisarüstü-Boğaziçi Hayır Platformu’nun çalışmaları sayesinde bizim de içinde bulunduğumuz, devrimci siyasete ilgili bir çevre oluştu. Bu çevreyle beraber yaz okulu boyunca neler yapabileceğimizi düşündük ve Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle Ekim Devrimi hakkında okumalar yapmaya karar verdik. Okumalar, komünistler olarak 3 yıldır içinde çalışma yürüttüğümüz kulübün etkinliği olarak yapıldı. Yaz okulu boyunca her hafta yaptığımız okumalara ortalama 15 kişi katıldı. Bolşevizm’in ortaya çıkışından önceki Çarlık Rusya’sındaki sosyalist hareketleri tartıştığımız ilk haftanın ardından sonraki haftalarda ağırlıklı olarak Lenin okuduk. Böylece Ne Yapmalı, İki Taktik, Devlet ve Devrim, Nisan Tezleri ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı gibi broşürleri okuma ve bunlar üzerine yapılan tartışmalar esnasında kendi görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bu tartışmalar esnasında komünistler olarak eksik kaldığımız önemli nokta ise, tartıştığımız konuların hepsini kapsayan referanslarımızdan yeterince yararlanmamak ve referansların sunduğu perspektifle bakmanın propagandasını yeterince yapmamak oldu. Marksizm-Leninizm’i Marks ve Lenin müritliği olarak görmeyen biz komünistler, elbette tartışmalarımızda özellikle Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı konusunda Komünist Enternasyonal’in ilk 4 Kongresi’ne referans vermek durumunda kaldık. Yine de sonradan yaptığımız değerlendirmede bu tarz tartışmalara yaptığımız hazırlığın mutlaka referanslarımıza dayanması gerektiğini ve bunu yapmakta eksik kaldığımızı tespit ettik.

Yaptığımız tartışmaların dökümünü bu yazımızda iletemiyoruz ancak en yakın zamanda yürüttüğümüz tartışmaların KöZ sayfalarına yansıması için elimizden geleni yapacağız.

Bu yıl 12. si düzenlenen Karaburun Sosyal Bilim Kongresi’nin “17’den 17’ye” başlığı altında Ekim Devrimi’ni konu edeceğini okumalar sürerken öğrendik ve okuma grubunun da bu etkinliğe katılması için çaba gösterdik. Böylece okuma grubu önüne koyduğu Ekim Devrimi Sempozyumu’nu da daha etkin bir şekilde örgütleyebilir diye düşündük.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak görüşlerimizi yaymak için her fırsatı değerlendirmekle kalmayıp, böyle fırsatları yaratmak için de mücadele edeceğiz.

Ekim’in Işığı Taşınacak, Bolşevizm Kazanacak!
Boğaziçi Üniversitesi’nden Komünistler