BURSA’DA 1 MAYIS

Referandum çalışmaları yüzünden 1 Mayıs çalışmaları istenen şekilde gerçekleştirilmedi. İçinde çalışma yaptığımız kurumun bulunduğu ilçede her sene yapılan 1 Mayıs yürüyüşü için toplantı çağrısında bulunduk. Eğitim-Sen de yaptığımız toplantıya Mudanya Eğitim-Sen, Alevi Kültür Derneği, Mudanya Halk Meclisi, Emek Partisi, CHP ve Deniz kültür Sanat Evi de katıldı.

Toplantıda ilk önce kurumlar kısa referandum değerlendirilmesi yaptı. Ardından yapılan 1 Mayıs gündeminde Eğitim-Sen ilçede yapılacak olan yürüyüşe katılmayacağını belirtti buna sebep olarak üyelerinin baskı gördüğünü bu yüzden ilçede yapılacak 1 Mayıs yürüyüşüne katılmayacağını Bursa da yapılacak 1 Mayıs mitingine katılacağını belirtti. Diğer kurumlar geleneksel hale gelmiş olan bu eylemden geri adım atılmasının doğru olmadığı yönünde beyanda bulundular. Fakat Birleşik Metalin toplantıya katılmaması ve onların tavrının öğrenilmesi için kısa zamanda bir toplantı daha alındı. İkinci toplantı Deniz Kültür Sanat Evinde yapıldı.  İlk toplantıya katılan kurumlar yanında bu toplantıya birleşik metal, genel iş ve HDP temsilcisi de katıldı.

Birleşik Metal İş HDP Pankart açacağını bahane ederek Mudanya’daki 1 Mayısa katılmayacağını söyledi. CHP yürüyüşe katılmayacağını sadece toplanma alanında olacağını ve oradan araçlarla Bursa’ya hareket edeceğini beyan etti.  Diğer kurumlar ise bunun doğru bir yaklaşım olmadığı yıllardır yapılan bu yürüyüşün gerisine düşülmemesi gerektiği yönünde görüş belirttiler.

İçinde çalışma yaptığımız kurum yalnız kalsa da pankartını açarak bu yürüyüşü yapacağını ve her kesi pankartın arkasında yürümeye çağırdı. 1 Mayıs sabahı Mütareke meydanında toplanıldı. Deniz Kültür Sanat Evi  “YAŞASIN 1 MAYIS” “İNAT ISRAR DAYANIŞMA” pankartını açarak yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca “İşte 1 Mayıs Alanlardayız” Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” “ Faşizme karşı omuz omuza” “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek “ sloganlarını attık. Yürüyüş İskele meydanında son buldu. Oradan araçlarla bursa 1 Mayıs alanına gidildi.

Bursa 1 Mayısı Kent meydanında başladı. Yürüyüş kolunda özel sayı dağıtımı yaptık. Yürüyüş boyunca “Özgürlük savaşan işçilerle gelecek”  “Faşizme karşı omuz omuza” “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” “Bu daha başlangıç mücadeleye devam “”İnat ısrar dayanışma” sloganlarını attık. Yürüyüş eski stadyumda yapılan konuşmalar ve İlkay Akkaya konserinden sonra son buldu.

Birçok eksiğimiz olmasına karşın Mudanya’da yürüyüş gerçekleştirmemiz bizim için olumlu oldu.

“Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz.”

Bursa’dan Komünistler