Zafer Mahallesi’nde Bağımsız…

Zafer Mahallesi’nde Bağımsız Hayır Çalışması

Yenibosna Zafer Mahallesi’nde Hayır Meclislerinin çalışmalarına aktif olarak katılmakla beraber, referandumdan bir gün önce KöZ olarak kendi bağımsız standımızı açtık. Perşembe Pazarı’nda açılan stantta 1 Mayıs Mahallesi’ndeki yoldaşların hazırlamış olduğu bildirileri dağıtmakla beraber, gazetemizi ve “Anayasa Dayatmasına Hayır” broşürümüzü de insanlara tanıtmaya çalıştık.
Yaklaşık iki saat boyunca bildirilerimizi ajitasyonlar eşliğinde dağıttık. Bu çalışma zarfında 600 tane bildirimizi insanlara ulaştırdık. Stant kurduğumuz caddenin karşısında HDP’nin de hayır çadırı vardı, sadece bir kişi ajitasyonla bildiri dağıtıyordu. Dört kişi olarak başladığımız çalışma, üç kişinin ajitasyonlarla bildiri dağıtmasıyla var olan alanı hareketlendirmeye başladı.
Bildirimizi dağıtırken yaptığımız ajitasyon metnine bağlı olarak neden hayır vermek gerektiğini anlatırken aynı zamanda “Hayır”ı 1 Mayıs’a taşımaya yönelikti. Ajitasyonlarımızın içeriğinde Ali İsmailler’i, Berkinler’i, Kürdistan’da yok edilen şehirleri, kıdem tazminatının kaldırılması, cinsiyetçi uygulamalar, AKP’nin öyle ya da böyle kendi himayesinde faaliyet gösteren dernek-tarikatlarda yaşanan çocuk tecavüzleri gibi gündemleri önümüze alırken; Kürtleri, Alevileri, emekçileri, kadınları vs toplumdaki tüm kesimleri beraber Erdoğan istibdatına karşı mücadeleye çağıran, Erdoğan gitmeden en küçük demokratik bir hakkımızı bile alamayacağımızı ifade eden bir çalışma oldu. Çalışmanın ana hattı bunun bir anayasa değişikliği değil, Erdoğan’ın güven oylaması olduğu; hayırlarımızı büyütüp bu enerjiyi 1 Mayıs’a taşımaya çağırma üzerineydi.
Politik içeriği olan, Erdoğan gericiliğini hedef alan bir ajitasyonla bildiri çalışması 2 saat gibi kısa bir sürede 600 bildiri dağıtmamızı sağladı. Aktif bildiri dağıtımı yaparken stantta duran yoldaşa gelen insanlar da oldu. Onlarla gazetenin gündemi üzerinden “devrimci hayır çalışması” nasıl olur ve broşürün gündemi olan kurucu meclis üzerinden sohbetler edildi. Bu süre zarfında 8 gazete ve 5 anayasa broşürünü gelen kişilere vermiş olduk.
Kendi alanımızda diğer kurumlarla ajitasyon-bildiri çalışması yapıyorduk, biz de kendi çalışmamızı ölçmüş olduk. Bizim için oldukça verimli bir çalışma olurken, reformist-parlamentarist bir ajitasyon çizgisi yerine devrimci komünist bir hatta çalışma yürütmüş olduk. Bu çalışma bize daha sonraki bağımsız çalışmalarda ilham olacaktır.
Yenibosna’dan Komünistler