Referandumdan 1Mayısa…

Referandumdan 1 Mayısa Yapılmayanlar ve Yapılması Gerekenler
1 Mayıs’ın ardından, bulunduğumuz yerelde hem 2017 1 Mayıs’ını hem de 16 Nisan referandumunu değerlendirmek üzere bir söyleşi düzenledik.
Kahvaltı eşliğinde düzenlediğimiz söyleşide Referandum ve hemen akabinde gerçekleşmiş olan 1 Mayıs üzerinde sohbet ettik. Öncelikli olarak KöZ adına bir yoldaşımız söz alarak bizim Referandum ve 1 Mayıs’a ilişkin görüşlerimizi aktardı. Referandumda Erdoğan’ın kaybettiğini ancak Hayır’ın da kazanamadığının altını çizdi. Konuşmasının asıl ağırlığını Hayır’ın kazanamamasının nedenleri oluşturdu. Bu kısımda da asıl olarak hayır kampanyasını yürüten sol hareketin kitlelerin seferber edildiği devrimci bir referandum çalışmasını yapmadıklarını, parlementerist bakış açısıyla bir çalışma yürüttüklerini bundan kaynaklıda mitinglerle örülebilecek bir süreci bilinçli olarak es geçtiklerinin üzerinde durdu. Konuşma arasında gelen ‘referandum gecesi hileli sonuçlar açıklanırken insanlar sokaklara çıkmaya yönelmişken, neden sol hareketten güçlü bir çağrı yapılarak sokaklara inilmemiştir’ sorusu tamda anlatılanlarla denk düştü. Bu soru üzerine işte bu çağrıyı yapmak ve bunun ardından harekete geçecek kitleye önderlik edebilecek komünist bir partinin var olmaması ve bugünün en acil görevinin de böylesi bir partiyi yaratma mücadelesi olduğu vurgulandı. Referandumun öncesi ve sonrasına dair yapılan konuşmaların ardından 1 Mayıs’a dair kısma geçildi. Bu kısımda da 1 tartışmaların ilk kısmı Taksim ya da Bakırköy üzerinden alan tartışması üzerine oldu. Bu konuda da yoldaş; 1 Mayıs’ın anlamı üzerinden bir sunum yaptı. Birleşik kitlesel bir 1 Mayıs’ın öneminden bahsetti. Bugün asıl birleşik kitlesel eylemlere ihtiyacın olduğunu, zaten böylesi mitingler örgütleyemeden, kitleleri seferber edemeden yasaklanmış olan ne bir alan, nede bir hakkın geri alınamayacağının üzerinde durdu. Bu 1 Mayıs’ta da bu öncelikle hareket edip 1 Mayıs alanına var olan siyasi gündemle gidilmesi gerektiğini vurguladı. KöZ’ün arkasında duran komünistlerin bu bakış açısıyla hareket ederek bulundukları her alanda örgütlenen mitinglere katıldıklarının altını çizdi. İstanbul Bakırköy mitingine de var olan siyasi gündeme dair şiarlarla katıldığını ifade etti. ‘Hayırı Sokakta Büyütelim, Ohale Hayır, HDP’li Vekillere Özgürlük’ yazan pankartla katılan komünistlerin, bu siyasi süreçte öne çıkarılması gereken gündemler olarak bunları gördüğünü vurguladı. Bu 1 Mayıs’ta da alanda bu şiarları KöZ’ün dışında öne çıkaran olmadığını bu anlamda kitlesel ama bu gündemlerin es geçildiği bir 1 Mayıs olduğunu söyledi. Karşılıklı görüşlerinde ifade edildiği sohbet yaklaşık 1 sat kadar sürdü. Kahvaltı ve söyleşinin ardından, 1 Mayıs öncesinde referandumu değerlendiren ve 1 Mayısa yönelik bir çağrı içeren özel sayımızın mahallede dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 750 adet özel sayımızın dağıtımını mahallenin birçok yerine dağıttık. Referandum ve 1 Mayıs’tan çıkardığımız dersler ışığında sorumluluklarımızın farkında olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hayır’ı Sokakta Büyüt, Varoşlarda Birleş Alanlarda Devleş!
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler