Mitingsiz Referandumun Sebepleri…

Mitingsiz Referandumun Sebepleri ve Neticeleri
Referandum sürecinde Hayır kampanyasını ören komünistler olarak bulunduğumuz yerelde bir söyleşi organize ettik. Bu söyleşide neden Hayır kampanyasını örmeye çalıştığımızı ve ezilenlerin, emekçilerin hak alma mücadelesinde bu referandumun bir kaldıraç olarak kullanılabilmesinin yollarının neler olduğunu açıklamaya çalıştık.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı söyleşide KöZ adına konuşan yoldaş var olan rejim krizinden ve bu krizin nasıl çözülebileceğinden bahsetti. Böylesi bir krizin içerisinde zaten uzun zamandır zayıflayan AKP ve Erdoğan iktidarının, işin içinden daha da çıkamaz hale geldiğini vurguladı. Böylesi bir atmosferde girilen referandum sürecinde ise emekçilerin ellerinin daha da güçlü olduğunu, bu referandum sürecinin ezilenlerin emekçilerin örgütlü mücadelesini yükseltmek için kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Hayır cephesindeki sol hareketlerin parlamentarist bakış açısından kaynaklı; bu süreçte hayır verecek olan kimi gerici kitleleri ürkütmemek adına ortak bir hayır kampanyası yürütmekten kaçındıklarını ve kitlesel mitingler örgütleme sorumluluğunu yüklenmediklerini söyledi. Oysaki emekçilerin ve ezilenlerin bu anayasa dayatmasına hayır diyen tutumlarını mitinglerle taçlandırabilecek bir zeminin varlığının herkes tarafından hissediliyor olduğunu ve olanakların arttığının hiç olmadığı kadar ortaya çıktığını vurguladı. Bu fırsatları değerlendirmemenin, hatta bundan özenle kaçmanın bir tek izahı olabileceğini bunun da yukarda ifade edildiği gibi parlamentarist bakış açısından kaynaklandığının altını çizdi. Ezilenlerin ‘Hayır’ının sokakta büyütülüp mitinglerle taçlandırılmadığı müddetçe bir demokratik kazanım elde edilemeyeceğini, var olan saldırılara karşı güçlü bir çıkış yakalanamayacağını söyledi. KöZ’ün arkasında duran komünistlerin bu bakış açısıyla referanduma hazırlandıklarını, böylesine dönemleri fırsata çevirecek ve ezilenlerin özgürlük mücadelesini onlara önderlik ederek yükseltecek bir devrimci partiyi kurmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
Söyleşinin ikinci kısmında diğer arkadaşlar da söz alarak görüşlerini ve sorularını sundular. Oldukça tartışmalı ve canlı geçen söyleşi referandum çalışmalarına herkesin daha güçlü bir şekilde katılması çağrısı yapılarak bitirildi.
Anayasa Dayatmasına Hayır!
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler