Ankara’da İki Farklı 1Mayıs

Bu sene Ankara’da iki farklı alanda 1 Mayıs kutlandı. Bunlardan ilki Türk-İş’in organize ettiği ve Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği 1 Mayıs’tı. Türk-İş’e bağlı sendikalar ve Vatan Partisi saat 10.00’da hipodromda buluşarak Tandoğan Meydanı’na yürüdüler. İşçiler meydana girerken Mehter Marşı ve İstiklal Marşı’yla karşılandı. Türk-İş kürsüden kıdem tazminatı hakkının gaspı başta olmak üzere sermayenin işçi sınıfına dayattığı sosyal yıkım politikalarını temel bir gündem olarak öne çıkarırken, AKP’yi hedef alan söylemlerden geri durdu.

Ankara’daki diğer 1 Mayıs kutlaması ise DİSK, KESK, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla Kolej Meydanı’nda gerçekleştirildi. Birçok sendika, siyasi parti, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri Ankara Dikimevi Kavşağı’nda toplanarak kortejler halinde Kolej Meydanı’na yürüdü.
Haziran Hareketi, TKP, Halkevleri, Kaldıraç, Partizan, HDP, Türkiye Komünist Hareketi, Sosyalist Alternatif, BDSP, vb. siyasi yapılar Kolej Meydanı’ndaki 1 Mayıs’a katıldı. Biz de Köz olarak “Anayasa Dayatmasına, Ohal’e, KHK’lara, Kayyumlara, Hileli Sandıklara Hayır! Yaşasın 1 Mayıs!’’ pankartıyla katıldık. Aynı zamanda alanda yoğun bir şekilde Köz’ün 1 Mayıs özel sayısının dağıtımını yaptık.
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk olarak 10 Ekim 2015’te Ankara Garı Katliamında yaşamını yitiren 102 kişi ile 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’ndaki kutlamalar sırasında meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren 34 kişinin anılmasıyla başladı.1 Mayıs’a katılım geçen seneye göre daha fazla ve coşkuluydu. Kitle alanda daha çok anayasa değişikliğini, Ohal’i, KHK’ları ve AKP’yi protesto eden sloganlar attı. Kolej Meydanı’ndaki kutlamalar yapılan konuşmaların ardından verilen konserle sona erdi.
Ankara’dan Komünistler