12-15 Mart’ta Düşenler Unutulmadı

12-15 Mart 1995, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi ayaklanmalarının yıl dönümünde her yıl olduğu gibi bu yıl da eylemler ve anmalar gerçekleştirildi. 1 Mayıs Mahallesi’ndeki anmalar her sene mahallemizdeki bir dizi siyasetin ortak katılımıyla kurulan 15 Mart Platformu üzerinden örgütlenmekteydi. Bu seneki 15 Mart toplantılarının ilkinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, yapılacak olan anmanın PSAKD kimliğiyle örgütlenmesi gerektiğini önerdi. Var olan olağanüstü halin, mahalledeki artan polis terörünün yaptığımız eylemleri saldırıya daha da açık hale getirdiğini, kitlelerin de bu anma ve eylemlere katılmakta geri durduğunu bu yüzden hem saldırı ihtimalini azaltmak hem de katılımın artmasını sağlamak amaçlı PSAKD kimliğiyle örgütlenmesi gerektiğini savundu. Diğer siyasetlerin de örgütleyen değil destekleyen pozisyonda olmaları ve yapılacak olan yürüyüşün sadece PSAKD flamalarıyla, PSAKD ve şehit aileleri imzaları olan ortak bir pankartla olması gerektiğini önerdi. Toplantıya katılan diğer siyasetlerden bu öneriye ilk başta Sodap, ESP, Emep ve KöZ olarak biz karşı çıktık. Her yıl olduğu gibi 15 Mart Platformu olarak örgütlemenin daha doğru ve kapsayıcı olacağını vurguladık. Yapılan sonraki toplantılarda PSAKD’nin önerisini en başta kabul eden Haziran Hareketi, Partizan, Hdp ve Dhf’nin yanı sıra Sodap ve Esp de bu öneriyi desteklediler. En nihayetinde bu yılki 15 Mart anmaları, PSAKD ve şehit aileleri imzalarıyla onların inisiyatifinde gerçekleştirildi.
15 Mart hazırlıkları için kimi ortak toplantılar yapıldı ve kimi çalışmalar ortaklaştırılmaya çalışıldı. Anmanın hafta içine denk gelmesi ve hafta sonuna alalım önerimizin de kabul görmemesi neticesinde oldukça zayıf bir 15 Mart anması gerçekleştirmiş olduk. 15 Mart çalışmalarında biz de dahil olmak üzere tüm kurumların tutuk davranması bu zayıf anmanın gerçekleşmesinin asıl etmenlerinden birisi oldu. 15 Mart günü sabahında yapılan mezar ziyaretlerinin ardından cemevinde verilen anma yemeğine geçildi. Daha sonrasında da cemevinde toplanan kitle yürüyüşün başlayacağı Cennet Düğün Salonu önüne geçti. Burada açılan ortak pankartla 15 Mart 1995 tarihinde yitirdiklerimizin bulunduğu yer olan 30 Ağustos İlkokulu önüne yüründü. 150 kişiye yakın katılımın olduğu eylem burada yapılan basın açıklamasıyla sonlandırıldı.
12-15 Mart’ta Düşenler Kavgamızda Yaşıyor!
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler