1 Mayıs Mahallesi PSAKD’de…

1 Mayıs Mahallesi PSAKD’de Referandum Paneli
Mahallemizdeki Ataşehir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 8 Nisan günü referandum gündemli bir panel örgütledi. Bu panele Haziran Hareketi adına Hakan Gülseven, HDP adına Garo Paylan, PSAKD adına Kemal Bülbül katıldı.
Konuşmacıların üçü de ‘Hayır’ın önemine vurgu yaparak, referandumdan güçlü bir hayır çıkması için çalışmaların artırılması gerektiğini savundular. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı panelde soru cevap kısmı da oldu. Biz de bu kısımda söz alarak, referanduma dair görüşlerimizi ifade etmeye çalıştık. KöZ adına söz alan yoldaş şunlara değindi. “Bu referandum bir anayasa oylaması değil, Erdoğan’ın kendisinin oylamasıdır. Evet diyenler Erdoğan için evet diyor, hayır diyenler de Erdoğan’a karşı oldukları için hayır diyor. Bu nedenle de yürütülen referandum çalışmalarının odağında Erdoğan’ın akıbetinin yer alması gerekir. Bir diğer yandan devrimci bir referandum çalışması için, yapılan halk buluşmalarının, panellerin eylem ve mitinglerle taçlandırılması ve bu mücadele hattı içerisinde demokratik bir anayasa için kurucu meclis talebini öne çıkarılması gerekir. Bu bakımdan da çalışmaları her ne kadar çok cılız yapılmış olsa da bugün Kadıköy’de HDP’nin yapmış olduğu ‘Hayır Mitingi’ oldukça önemlidir. Bu mitinge katılmak ve güç katmak ise tüm demokrasiden yana olan güçlerin sorumluluğuydu. Bu bağlamda bugünkü mitinge ve 21 Mart’ta yapılan Newroz Mitingi’ne Haziran Hareketi neden kendi pankart ve dövizleriyle katılım sağlamamıştır? Böylesi bir katılım hayır çalışmalarını güçlendirmez miydi? Bundan da önemlisi referandum sürecinin en başından itibaren başta HDP ve Haziran Hareketi olmak üzere referandumda Hayır diyen güçler olarak, neden bir merkezi platform kurulmamıştır. Böylesi merkezi bir platformun hem genel anlamda hem de yerel anlamda yürütecekleri hayır çalışmaları çok daha ses getiren ve güven veren çalışmalar olmaz mıydı?” Yoldaşın konuşmasının ardından panele katılan diğer dinleyicilerden de sorular geldi. Konuşmacılar ise ikinci turda gelen sorulara yanıt vermekten ziyade tekrar referanduma dair kendi görüşlerini ifade ederek paneli sonlandırdılar.
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler