Sosyalist Devrimcilerle Demokratik Devrimciler nerede buluşur- Proleter Devrimciler onlardan nerede ayrışır?

SUNUŞ
Niçin Bolşevizm Defterleri?


BİRİNCİ BÖLÜM Emperyalizmin Zayıf Halkası Proleter Devrimiyle Kırılacak


İKİNCİ BÖLÜM
Reformistlerle Komünistler Nasıl Ayrılırlar?

A- Sosyalist Devrim / Demokratik Devrim Tartışmasının Arka Planı

B- Demokratik Devrim / Sosyalist Devrim Tartışmasının Perdeledikleri

C- Sosyalist Devrim / Demokratik Devrim Neleri Perdeliyor?


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İki Taktikten Nisan Tezlerine; Kopuş Değil Süreklilik

1. 1917 “Nisan Dönemeci” Hakkındaki Efsaneler

2. Finlandiya Garı’ndaki Konuşmadan Nisan Konferansına

3. Nisan Tezleri ile İkinci Enternasyonal’den Kopuşun İlişkisi

 

kitap