1 Mayıs Mahallesi’nde Propaganda Faaliyeti ve Gazete Satışı

1 Mayıs mahallesinde KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak siyasi olaylara dair ve parti meselesine dair tutum ve görüşlerimizi propaganda etmek için belirli planlar yaptık. Bu planlar arasında özel sayı, gazete, mahallede diğer siyaset ve kitle örgütleri ile buluşma yer aldı.

Mahallede en son çıkan özel sayının pazarda ve kahvehanelerde dağıtımını gerçekleştirdik. Sohbetler düzenledik. Ve Koçgirililer derneğinde söyleşi düzenledik.

Gazetenin son sayısını çevremizdekilere vermiş olsak da gazetenin yaygın satışının yapılması gerekliliği üzerinden mahallede kahvehanelerde ve caddede yaygın satış gerçekleştirdik. İdama da Başkanlığa da hayır diyerek mahalle esnafına ve kahve hanelere girdik. Satışı kalabalık bir şekilde gerçekleştirdik. Mahallede uzun süredir böyle bir çalışma gerçekleştirmemiştik. Her ne kadar kitle örgütlerinde ve diğer devrimci örgütlerle ortak faaliyet yapıyor olsak da gazetenin yaygın satışı mahalle halkına duyurulmamızın önünü açacağını düşünüyoruz.

Gazetede yer alan Stalin dosyasına dair okumalar gerçekleştiriyoruz. Bu yazı sayesinde ilkelerimizi anlatma, kimlerle buluşmayı hedeflediğimizi anlatma, diğer siyasetlerden farkımızı gösterme imkanı buluyoruz.

Bir diğer faaliyet ise mahallede demokrasi güçleri platformu olarak kahvehanelere ve köy derneklerine ziyaret ve buralarda saldırılara ve başkanlığa dair ajitasyon konuşmaları yapma planı var.  Bu çalışmalara her ne kadar mahallede bulunan siyasetler yeterli özeni göstermeseler de toplantıların gerçekleşmesi derneklerle randevuların alınması ve derneklerde konuşmaların yapılmasında sorumluluk alıyoruz. Bu güne kadar 3 kahvehane ve 3 dernekte emekçiler ile buluşuldu. Konuşmalarda, Cumhuriyet gazetesinden, Özgür gündeme, ve daha bir çok basın grubuna yapılan saldırılar, HDP’li vekillerin tutuklanması gibi konuları gündem edip bu saldırılara birlikte karşı durmak gerektiğini bunu yapmazsak bir çok hakkımızı kaybedeceğimizi söyledik. Erdoğan’ın başkanlığına da  idama da hayır dedik. Bu ziyaretler sırasında derneklere gazete de verdik.

Bir dernek yöneticisinin düşüncelerini burada paylaşmakta fayda var.” Bu gün gerekli olan erdoğan’ın karşısında duracak siyasi bir yapıdır. CHP bunu yapmaz, Kılıçdaroğlu korkak bir adam, HDP ise bunu yapmaktan geri duruyor. Erdoğan’ın karşısında net bir şekilde duracak birileri olursa biz kazanırız. “

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler