1 Mayıs Mahallesi’nde Halk Toplantısı

1 Mayıs Mahallesi’nde her hafta Perşembe günleri düzenlenen HDK toplantılarına biz de Mayısta Yaşamdan komünistler olarak katılmaktayız. Bu HDK toplantılarının amacı mahallelerdeki HDK ayağını oluşturmaktır ve bu gündem üzerinden çalışmasını yürütmekte. Geçtiğimiz günlerde HDK 1. Bölge toplantısına hazırlanmak amacı ile mahallelerde halk toplantıları gerçekleştirildi. Bu halk toplantısına HDK yürütme kurulundan Nuran YILMAZ ve HDK genel meclis üyesi Ahmet AYNA katıldı.
Katılım olarak mahalledeki siyasetler ve birkaç HDP’li kadın bulunmaktaydı, sayı olarak ise yaklaşık 50 kişiydi. Bu halk toplantısı ilk olarak siyasi durum değerlendirmesi yapılarak başlandı. Konuşmaya genel meclis üyesi Ahmet Ayna başladı ve konuşması şu şekildeydi;
Gerek 17 Haziran seçimleri gerekse 1 Kasım seçimleri olsun HDP’ye yönelik ağır bir saldırı oluşmuştur. Bu süreci HDK da yönetememiştir. Mevcut 15 Temmuz darbesinden sonrada tek adam diktatörlüğü uygulanılmaya başlanmıştır. Ülkeyi şuan OHAL gibi kanunlarla yürütmeye çalışmaktadır. Türkiye de iktidar veya devlet mekanizması bulunmamaktadır. Ülke yeni sürece gebedir. Bunun temel öznesi olarak da HDK görülmelidir ve bunun sonucu olarak da bu çalışmayı yürütmek zorundadır.
Ardından KöZ adına söz alan arkadaşımız ise orada şunları vurguladı;
Varolan sürecin hükümlülüğü bizdedir. OHAL koşullarında seçime gidilmemesi bunun bir göstergesidir. HDP’nin gücü bellidir ve bariz olan Erdoğan’ın zayıfladığıdır. Bu koşullarda da bu toplantıyı yapmak en elzem olandır, bunun yapılması ve örgütlenmesi gerekir. İşte bu genel olarak var olan moral bozukluğunu giderecektir. Bu yüzden de bu toplantıları gündemimize almalıyız.
Bu konuşmanın sonrasında ise HDK yürütme kurulundan Nuran Yılmaz şunları söyledi;
Evet KöZ’den arkadaşın vurgulamış olduğu Erdoğan’ın zayıfladığı tespiti doğrudur. Erdoğan zayıflamaktadır çünkü bu güç gösterileri ancak güçsüzlüğün göstergesidir. Mevcut süreç HDK ve tüm yapıların güçlendirileceği bir süreçtir. Siyasal gündemimiz bu mücadeleyi büyütmek olmalıdır ve aynı zamanda HDK’nın nasıl toplumsal ayağının kurulacağıdır. İçinde bulunduğumuz süreçte HDP’yi desteklememek gibi bir izlenim oluşmuştur. Bu süreç Kobane ile başlamıştır. Bundan sonra içe dönük saldırılar başlamıştır. Bizim en büyük yanılgımız ise 1 Kasım’ı kabul etmektir, o konumda iken mücadele edilmesi gerekirdi. Parlementer yollar denendi ve bu da çok büyük bir hataydı. Mücadele ancak tek çatı altında yürütülürse başarılı olabilir. HDP ve HDK kendi arasında öz eleştiriler koymuştur. Var olan koşullarda bu kadar kişinin burada toplanması bile çok önemlidir.
Konuşmalarının ardından soru-cevap kısmına geçildi ve şu tarz sorular sorunlar gündeme geldi;
– Burada HDK yapısını oluşturmak için bir araya geldiysek bunun konuşulması gerekir ve bunun sonucu olarak da komisyon oluşturulmalıdır.
-HDP zamanında gençleri ve diğer kesimleri bünyesine katmadığından dolayı şuan bu konumdadır. O zaman çalışma yürüttüğümüz herkes şuan gözaltında. Kitleler geri çekilmiş değildir. HDK’nın mahalle meclislerini oluşturması gerekmektedir, bunlar olmuş olsa şuan da bu kadar geri bir pozisyonda bulunmazdık. Ve şuanda da kalınması gerekir. Topyekün konuşma yapılması gerekmektedir.
Söz alan yoldaşımız;
HDK’nın ne yapacağı konusunu konuşmak doğru değildir. Siyasetlerin merkezi olarak HDK da nasıl rol alacağı kararı alınmadan bu çalışma yürümez. HDK yürütülen işe göre örgütlenir. Sorunlar alt düzey yani bileşenleri tarafından çözülür. Siyasi durum değerlendirmesi değil mahallenin sorunlarıyla ilgilenilmelidir. Mahallemizde kreş yerine karakol yapıldıysa buradan eğitim üzerine bir panel çalışması yürütülebilir. HDK da iş yaptıkça buranın faaliyeti ve etkisi artacaktır.
Bu konuşmalara yönelik üyelerin cevapları ise şu şekilde oldu:
Ahmet AYNA-Asıl sorun HDK’li olmamaktır. Bunları HDK daha öncesinden de önüne koymuştur.
Nuran YILMAZ- Bu anlayışsal bir sorundur mesele pratikliğin benimsenmemesidir. Atlatmış olduğumuz dört süreçte de çalışmayı HDK yürütmüştür lakin öne çıkan her daim HDP olmuştur. HDP’ye verdiğimiz arkadaşlar arasında sonrasında HDK’yı beğenmemesi gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. HDP saldırı altında ise HDK’nın zayıflığındandır. Temel olgu toplumsal ayak oluşturulamamış olmasıdır. Aslında olmayan bir yapının meclisini oluşturmaya çalışmaktayız.
Konuşmasından sonra halk toplantısı sonlandırıldı.
Bizler bu kitlesel muhalefet hattını en geniş kesimlere yaymadığımız, halk toplantıları veya panel gibi etkinlikleri AKP’ye karşı mücadeleye çevirmediğimiz sürece ne barışı getirebiliriz, ne de saldırıları durdurabiliriz.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler